PRE ŠKOLY  
 
VSTUPNÉ   
Deti do 6 rokov dôchodcovia, +ŤZP 1,00 €
Žiaci ZŠ, SŠ (hromadné exkurzie) 1,50 €
Dospelí 2,00 €
  Pedagogický dozor, členovia SZA a SAS
zdarma

Kolektívne návštevy upozorňujeme, že vstupné je možné uhrádzť len v hotovosti.
Ďakujeme za porozumenie.

Hvezdáreň   pre školy a materské školy


                                        Podujatia sú zamerané zážitkovo a podľa dohody sú prispôsobené veku a učivu detí a zvyčajne obsahujú:

                                  - prednášku ako tematickú hodinu, spojenú s premietaním obrázkov, prípadne dohodnutých prezentácií a simulácie oblohy
                                    ( prírodoveda, ročné obdobia, Slnko, slnečná sústava, hviezdy, galaxie, vesmír, meteorológia, obnoviteľné zdroje energie)

                                  - premietanie filmu k zvolenej téme a učivu                     
                                  - pozorovanie Slnka, slnečných škvŕn a protuberancií v denných hodinách

                                  - pozorovanie objektov nočnej oblohy, súhvezdí, prípadne planét - vo večerných a nočných hodinách
                                     Astronomické pozorovania sú spojené s výkladom nášho odborného pracovníka a  uskutočňujú sa
                                     len v prípade priaznivého počasia.

                                     Okrem štandardnej náplne je možné  si váš program po predchádzajúcej dohode  obohatiť o:
                                     - astronomickú besedu
                                     - ukážky fragmentov meteoritov, skamenelín
                                     - demonštráciu správneho osvetlenia
                                     - solárne zariadenia v astroparku
                                   
 - demonštrácie fyzikálnych hračiek

 Slúžia ako spestrenie a doplnenie programu, ale je     možné ich zaradiť ako samostatný program pre   menšie skupiny žiakov. K dispozícii je naše lunárium,  (plazmová guľa, polarizačné "akvárium", magnetická    levitácia, Crookesov mlynček, tornádo, gyroskop,   solárne hračky a mnoho iného). Program zvykneme   doplniť prezentáciou vlastných autorských fyzikálnych   fotografií, zaujímavých úkazov (zamrznutých bublín a    pod.).

 


Astroškola v prírode

Je zameraná na vonkajšie aktivity v astroparku. Návštevníci si v príjemnom prostredí vyskúšajú modely planét, kozmonauta, rakety, veľkej zemegule, uvidia geologický chodník, meridián, informačné tabule k svetelnému znečisteniu a zažijú demonštráciu rôznych solárnych zariadení.

Zvlášť zaujímavá je demonštrácia funkcie slnečných hodín, pri ktorej využívame polohu Rimavskej Soboty (20° v. z. d.) a v rámci ktorej sa sústredíme na vysvetlenie sklonu zemskej osi  a rozdielu medzi miestnym a pásmovým časom.

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z akcií pre školy alebo, čo sa dialo....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------


Podarilo sa....experimentálne určovanie zemepisnej šírky, meraním výšky slnka v kulminácii počas slnovratu 21.6. v spolupráci s OZ Lilium.
Viac informácii TU.

meranie výšky slnka 21.6. v kulminácii

workshop k Hatvanimu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spomienka na naše dievčatá zo SOU Tisovca na praxi na Hvezdárni


19.6. Workshop na EGT Tisovec s prednáškami D. Rapavej o fyzikálnej fotografii a zamrznutých bublinách a P. Rapavého k 100. rokov IAU a svetelné znečistenie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
16. 5. 2019 sa konal  seminár pre učiteľov k IDL, ESD a 100 IAU
https://www.lightday.org/events
v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom Bratislava

V programe boli prednášky k IAU, svetelnému znečisteniu ( P. Rapavý) a fyzikálna fotografia (D. Rapavá), doplnené demonštráciami solárnych zariadení v astroparku, pozorovaním slnka.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


https://www.facebook.com/tvrimava/videos/390344561813988/UzpfSTUyNDY1NDY3MjoxMDE1NzMxMTkzNjI5NDY3Mw/
na požiadanie pre školy aj v inom termíne
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------