ÚKAZY A VÝROČIA

Úkazy 
(október - november)

 

2.10.2018 10,8 Mesiac v poslednej štvrti
5.10.2018 5,3 Venuša v zastávke, začína sa pohybovať spätne
5.10.2018   asteroid (63) Ausonia v opozícii (10,4 mag)
5.10.2018 23,5 Mesiac v prízemí
6.10.2018 11,0 Venuša v konjunkcii s Mesiacom (Venuša 8° S)
9.10.2018 4,8 Mesiac v nove
9.10.2018   maximum meteorického roja Drakonidy (ZHR 10)
10.10.2018   maximum meteorického roja južné Tauridy (ZHR 5)
11.10.2018   maximum meteorického roja δ Aurigidy (ZHR 2)
12.10.2018 0,3 Jupiter v konjunkcii s Mesiacom (Jupiter 3,4° S)
13.10.2018   asteroid (43) Ariadne v opozícii (10,3 mag)
15.10.2018 3,9 Saturn v konjunkcii s Mesiacom (Saturn 1,4° S)
16.10.2018 19,0 Mesiac v prvej štvrti
17.10.2018 20,3 Mesiac v odzemí
18.10.2018 12,7 Mars v konjunkcii s Mesiacom (Mars 1,2° S)
18.10.2018   maximum meteorického roja ε Geminidy (ZHR 3)
19.10.2018   asteroid (346) Hermentaria v opozícii (10,5 mag)
21.10.2018   maximum meteorického roja Orionidy (ZHR 20)
21.10.2018 2,7 konjunkcia Neptúna s Mesiacom (Neptún 2,9° N)
23.10.2018 15,3 Urán najbližšie k Zemi (18,8753 AU)
24.10.2018 1,5 Urán v opozícii
24.10.2018 15,8 konjunkcia Uránu s Mesiacom (Urán 5,3° N) 
24.10.2018 17,8 Mesiac v splne
24.10.2018   maximum meteorického roja Leo Minoridy (ZHR 2)
26.10.2018 15,1 Venuša v dolnej konjunkcii
27.10.2018 12,5 Venuša najbližšie k Zemi (0,2721 AU)
29.10.2018 7,2 Merkúr v konjunkcii s Jupiterom (Merkúr 3,1° S)
29.10.2018   asteroid (46) Hestia v opozícii (10,6 mag)
30.10.2018   asteroid (23) Thalia v opozícii (10,1 mag)
31.10.2018 17,7 Mesiac v poslednej štvrti
31.10.2018 21,5 Mesiac v prízemí
6.11.2018 16,1 Merkúr v najväčšej východnej elongácii (23,3°)
7.11.2018 17,0 Mesiac v nove
8.11.2018 20,4 Jupiter v konjunkcii s Mesiacom (Jupiter 3,0° S)
11.11.2018 17,3 Saturn v konjunkcii s Mesiacom (Saturn 0,6° S)
12.11.2018   maximum meteorického roja severné Tauridy (ZHR 5)
14.11.2018 4,2 Venuša v zastávke, začína sa pohybovať priamo
14.11.2018 17,0 Mesiac v odzemí
15.11.2018 15,9 Mesiac v prvej štvrti
16.11.2018 5,9 Mars v konjunkcii s Mesiacom (Mars 1,4° N)
17.11.2018 5,9 Merkúr v zastávke, začína sa pohybovať spätne
17.11.2018 8,2 konjunkcia Neptúna s Mesiacom (Neptún 3,2° N)
17.11.2018   maximum meteorického roja Leonidy (ZHR 15)
19.11.2018   asteroid (12) Victoria v opozícii (10,0 mag)
21.11.2018   maximum meteorického roja α Monocerotidy (ZHR var)
21.11.2018 1,4 konjunkcia Uránu s Mesiacom (Urán 5° N) 
22.11.2018   asteroid (3) Juno v opozícii (7,4 mag)
23.11.2018 6,7 Mesiac v splne
24.11.2018 5,5 Jupiter najďalej od Zeme (6,3475 AU)
25.11.2018 9,2 Neptún v zastávke, začína sa pohybovať priamo
26.11.2018 7,3 Jupiter v konjunkcii s Slnkom (Jupiter 0,7° N)
26.11.2018   asteroid (584) Semiramis v opozícii (10,7 mag)
26.11.2018 13,2 Mesiac v prízemí
27.11.2018 0,6 Merkúr najbližšie k Zemi (0,6780 AU)
27.11.2018 10,1 Merkúr v dolnej konjunkcii
28.11.2018   maximum meteorického roja novebrové Orionidy (ZHR 3)
30.11.2018 1,3 Mesiac v poslednej štvrti