ÚKAZY A VÝROČIA

Kalendár úkazov (október - november)
dátum SEČ  
2.10. 22,3 Pluto v zastávke, začína sa pohybovať priamo 
3.10. 22,7 konjunkcia Jupitera s Mesiacom (Jupiter 1,1° S)
5.10. 17,8 Mesiac v prvej štvrti
5.10. 23,0 konjunkcia Saturna s Mesiacom (Saturn 0,9° N)
6.10.   asteroid (54) Alexandra v opozícii (11,0 mag)
6.10. 11 maximum meteorického roja októbrové Camelopardalidy (ZHR 5)
9.10. 7 maximum meteorického roja Drakonidy (ZHR 10)
10.10.   maximum meteorického roja južné Tauridy (ZHR 5)
10.10. 19,5 Mesiac v odzemí (405901 km)
11.10. 4,1 konjunkcia Neptúna s Mesiacom (Neptún 3,8° N)
11.10.   maximum meteorického roja δ Aurigidy (ZHR 2)
12.10.   asteroid (72) Feronia v opozícii (11,0 mag)
13.10.   asteroid (29) Amphitrite v opozícii (8,7 mag)
13.10. 22,1 Mesiac v splne
14.10.   asteroid (33) Polyhymnia v opozícii (10,1 mag)
15.10. 5,2 konjunkcia Uránu s Mesiacom (Urán 4,5° N)
17.10.   asteroid (14) Irene v opozícii (10,5 mag)
19.10.   maximum meteorického roja ε Geminidy (ZHR 3)
20.10. 4,7 Merkúr v najväčšej východnej elongácii (24,6°)
21.10. 13,7 Mesiac v poslednej štvrti
22.10.   maximum meteorického roja Orionidy (ZHR 20)
25.10.   asteroid (9) Metis v opozícii (8,6 mag)
25.10.   maximum meteorického roja Leo Minoridy (ZHR 2)
26.10. 11,7 Mesiac v prízemí (361315 km)
26.10. 20,4 konjunkcia Marsu s Mesiacom (Mars 3,4° S)
27.10. 21,6 Urán najbližšie k Zemi (18,8328 AU)
28.10. 4,7 Mesiac v nove
28.10. 9,3 Urán v opozícii 
29.10. 17,1 konjunkcia Venuše s Mesiacom (Venuša 2,8° S)
29.10. 19,2 konjunkcia Merkúra s Mesiacom (Merkúr 5,6° S)
30.10.   asteroid (678) Fredegundis v opozícii (11,0 mag)
31.10. 5,5 konjunkcia Merkúra s Venušou (Merkúr 2,6° S)
31.10. 15,9 konjunkcia Jupitera s Mesiacom (Jupiter 0,4° S)
31.10. 21,4 Merkúr v zastávke, začína sa pohybovať spätne 
2.11. 7,3 konjunkcia Saturna s Mesiacom (Saturn 1,1° N)
2.11.   asteroid (196) Philomela v opozícii (10,9 mag)
4.11. 11,4 Mesiac v prvej štvrti
7.11. 8,0 konjunkcia Neptúna s Mesiacom (Neptún 4,1° N)
7.11. 9,6 Mesiac v odzemí (405061 km)
10.11. 20,6 Merkúr najbližšie k Zemi (0,67491 AU)
11.11.   asteroid (675) Ludmilla v opozícii (10,4 mag)
11.11. 8,6 konjunkcia Uránu s Mesiacom (Urán 4,7° N)
11.11. 16,4 Merkúr v dolnej konjunkcii - prechod popred sln. disk
12.11.   asteroid (4) Vesta v opozícii (6,5 mag)
12.11. 14,6 Mesiac v splne
13.11.   maximum meteorického roja severné Tauridy (ZHR 5)
18.11.   maximum meteorického roja Leonidy (ZHR 15)
19.11. 22,2 Mesiac v poslednej štvrti
20.11. 15,7 Merkúr v zastávke, začína sa pohybovať priamo 
22.11. 7 maximum meteorického roja α Monocerotidy (ZHR var)
23.11. 8,6 Mesiac v prízemí (366 721 km)
24.11. 13,5 konjunkcia Venuše s Jupiterom (Venuša 1,4° S)
24.11. 13,4 konjunkcia Marsu s Mesiacom (Mars 3,1° S)
25.11. 3,6 konjunkcia Merkúra s Mesiacom (Merkúr 1,4° S)
26.11.   asteroid (10) Hygiea v opozícii (10,3 mag)
26.11. 16,1 Mesiac v nove
27.11. 21,3 Neptún v zastávke, začína sa pohybovať priamo 
28.11.   asteroid (88) Thisbe v opozícii (10,9 mag)
28.11. 11,2 denný zákryt Jupitera Mesiacom (Jupiter 0,1° N)
28.11. 11,7 Merkúr v najväčšej západnej elongácii (20,1°)
28.11.   maximum meteorického roja novembrové Orionidy (ZHR 3)
28.11. 20,9 konjunkcia Venuše s Mesiacom (Venuša 1,3° S)
29.11. 23,2 konjunkcia Saturna s Mesiacom (Saturn 1,4° N)
30.11. 11,3 konjunkcia Cerery s Venušou (Ceres 1,9° S)