ÚKAZY A VÝROČIA

Kalendár úkazov (august - september)
časy sú v SEČ

dátum SEČ  
2.8. 1,8 konjunkcia Marsu s Uránom (Mars 1,3° S)
4.8.   asteroid (198) Ampella v opozícii (10,5 mag)
5.8. 12,1 Mesiac v prvej štvrti
10.8. 18,2 Mesiac v prízemí (359 826 km)
12.8. 8,5 konjunkcia Saturna s Mesiacom (Saturn 4,1° N)
12.8. 2,6 Mesiac v splne
13.8.   maximum meteorického roja Perzeidy (ZHR 100)
14.8. 13,2 konjunkcia Neptúna s Mesiacom (Neptún 3,3° N)
14.8. 22,8 Saturn najbližšie k Zemi (8,8568 au)
14.8. 18,2 Saturn v opozícii
15.8. 12,7 konjunkcia Jupitera s Mesiacom (Jupiter 2,2° N)
17.8.   asteroid (704) Interamnia v opozícii (10,4 mag)
18.8. 16,0 konjunkcia Uránu s Mesiacom (Urán 0,2° N)
18.8.   maximum meteorického roja κ Cygnidy (ZHR 3)
19.8. 13,6 konjunkcia Marsu s Mesiacom (Mars 2,0° S)
19.8. 5,6 Mesiac v poslednej štvrti
22.8. 22,9 Mesiac v odzemí (405 421 km)
22.8.   asteroid (4) Vesta v opozícii (5,8 mag)
23.8. 22,4 Merkúr v odslní (0,4667 au)
24.8. 16,2 Urán v zastávke, začína sa pohybovať spätne
25.8. 23,5 konjunkcia Venuše s Mesiacom (Venuša 3,3° S)
27.8. 17,1 Merkúr v najväčšej východnej elongácii (27,3°)
27.8. 9,3 Mesiac v nove
29.8. 18,9 konjunkcia Merkúra s Mesiacom (Merkúr 5,1° S)
1.9.   maximum meteorického roja Aurigidy (ZHR 6)
3.9. 19,1 Mesiac v prvej štvrti
4.9. 21,3 Venuša v príslní (0,7184 au)
7.9. 19,4 Mesiac v prízemí (364 494 km)
7.9.   asteroid (3) Juno v opozícii (7,8 mag)
8.9. 12,7 konjunkcia Saturna s Mesiacom (Saturn 4,4° N)
8.9.   asteroid (5) Astraea v opozícii (11,0 mag)
9.9. 20,6 Merkúr v zastávke, začína sa pohybovať spätne
9.9.   maximum meteorického roja septembrové ε Perzeidy (ZHR 5)
10.9. 23,9 konjunkcia Neptúna s Mesiacom (Neptún 3,5° N)
10.9. 11,0 Mesiac v splne
11.9. 16,9 konjunkcia Jupitera s Mesiacom (Jupiter 2,5° N)
13.9.   asteroid (216) Kleopatra v opozícii (9,8 mag)
14.9. 22,7 konjunkcia Uránu s Mesiacom (Urán 0,1° N)
16.9. 23,6 konjunkcia Marsu s Mesiacom (Mars 2,9° S)
16.9. 3,6 Neptún najbližšie k Zemi (28,9097 au)
16.9. 23,4 Neptún v opozícii
17.9. 22,9 Mesiac v poslednej štvrti
17.9.   asteroid (128) Nemesis v opozícii (10,8 mag)
19.9. 15,8 Mesiac v odzemí (404 557 km)
21.9. 0,0 Merkúr najbližšie k Zemi (0,6449 au)
21.9.   asteroid (804) Hispania v opozícii (11,0 mag)
23.9. 12,2 konjunkcia Merkúra so Slnkom (Merkúr 2,8° S)
23.9. 7,8 Merkúr v dolnej konjunkcii
23.9. 10,7 Merkúr v maxime jasnosti (5,0 mag)
23.9. 2,1 Jesenná rovnodennosť, začiatok astr. jesene
25.9. 15,7 konjunkcia Merkúra s Mesiacom (Merkúr 5,0° S)
25.9. 7,7 konjunkcia Venuše s Mesiacom (Venuša 2,1° S)
25.9. 22,9 Mesiac v nove
26.9. 3,3 Jupiter najbližšie k Zemi (3,9526 au)
26.9. 20,6 Jupiter v opozícii
27.9. 0,9 konjunkcia Merkúra s Venušou (Merkúr 3,2° S)