ÚKAZY A VÝROČIA


15.5. 1720 narodil sa Maximilián Hell, slovenský matematik, fyzik a stronóm

Kalendár úkazov  a výročí (jún - júl)
dátum SEČ  
1.6. 21,5 konjunkcia Venuše s Mesiacom (Venuša 3,8° N)
1.6.   170. výročie (1849) narodenia A. Seydlera
2.6.   265. výročie (1754) narodenia F. X. Zacha
3.6.   90. výročie (1929) narodenia P. Adamuva
3.6. 11,0 Mesiac v nove
3.6.   90. výročie (1929) narodenia R. Bajcára
3.6.   360. výročie (1659) narodenia D. Gregoryho
4.6. 17,5 konjunkcia Merkúra s Mesiacom (Merkúr 4,2° N)
5.6.   70. výročie (1949) narodenia P. Šuleka
5.6. 16,6 konjunkcia Marsu s Mesiacom (Mars 2,1° N)
5.6.   200. výročie (1819) narodenia J. C. Adamsa
6.6.   60. výročie (1959) narodenia M. Príhodovej
8.6. 0,3 Mesiac v prízemí (368 505 km)
10.6. 7,0 Mesiac v prvej štvrti
10.6. 16,5 Jupiter v opozícii 
12.6. 4,1 Jupiter najbližšie k Zemi (4,2839 AU)
14.6.   asteroid (410) Chloris v opozícii (10,3 mag)
14.6.   130. výročie (1889) narodenia K. E. Lundmarka
15.6.   asteroid (22) Kalliope v opozícii (10,9 mag)
16.6.   110. výročie (1909) narodenia M. S. Molodenského
16.6. 19,7 konjunkcia Jupitera s Mesiacom (Jupiter 1,3° S)
17.6.   305. výročie (1714) narodenia C. Cassiniho
17.6. 9,5 Mesiac v splne
17.6.   17.-19.6., konferencia Meteoroids, Bratislava
18.6.   220. výročie (1799) narodenia W. Lassella
18.6. 19,1 konjunkcia Merkúra s Marsom (Merkúr 0,2° N)
19.6. 6,3 konjunkcia Saturna s Mesiacom (Saturn 1,1° N)
19.6.   15. výročie (2004) objavu asteroidu (99942) Apophis
21.6. 16,9 začiatok astronomického leta
22.6. 5,0 Neptún v zastávke, začína sa pohybovať spätne 
23.6. 8,9 Mesiac v odzemí (404 549 km)
24.6. 0,3 Merkúr v najväčšej východnej elongácii (25,2°)
24.6.   45. výročie (1974) štartu Saľutu 3
25.6.   asteroid (471) Papagena v opozícii (11,0 mag)
25.6. 10,8 Mesiac v poslednej štvrti
27.6. 23 maximum meteorického roja júnové Bootidy (ZHR var)
28.6. 1,5 konjunkcia Uránu s Mesiacom (Urán 5,4° N)
28.6. 3,9 konjunkcia Vesty s Mesiacom (Vesta 0,5° S)
29.6.   80. výročie (1939) narodenia Š. Pintéra
29.6.   asteroid (914) Palisana v opozícii (10,8 mag)
29.6.   120. výročie (1899) narodenia C. S. Bealsa
30.6.   Asteroid Day
1.7. 23,0 konjunkcia Venuše s Mesiacom (Venuša 2,6° N)
2.7.   asteroid (18) Melpomene v opozícii (9,2 mag)
2.7. 20,3 Mesiac v nove
2.7. 20,4 úplné zatmenie Slnka, od nás nepozorovateľné
3.7.   155. výročie (1864) narodenia J. A. Wagnera
4.7. 5,6 konjunkcia Marsu s Mesiacom (Mars 0,6° N)
4.7. 8,7 konjunkcia Merkúra s Mesiacom (Merkúr 2,7° S)
4.7.   965. výročie (1054) pozorovania supernovy v M 1
4.7. 23,2 Zem najďalej od Slnka (1,01675 AU)
5.7. 6,0 Mesiac v prízemí (363 726 km)
5.7. 21,5 konjunkcia Merkúra s Marsom (Merkúr 3,8° S)
7.7. 5,4 Merkúr v zastávke, začína sa pohybovať spätne 
7.7. 7,9 Merkúr v odslní (0,4667 AU)
8.7.   170. výročie (1849) narodenia T. Kövendi Nagya
9.7. 11,9 Mesiac v prvej štvrti
9.7.   40. výročie (1979) prelety Voyagera 2 okolo Jupitera
9.7. 18,1 Saturn v opozícii 
9.7. 21,6 Saturn najbližšie k Zemi (9,0328 AU)
10.7.   95. výročie (1924) narodenia J. Lačného
11.7.   80. výročie (1939) narodenia B. Vavrovej
12.7. 5,8 Pluto najbližšie k Zemi (32,8228 AU)
13.7.   135. výročie (1884) narodenia J. Svobodu
13.7. 21,7 konjunkcia Jupitera s Mesiacom (Jupiter 1,4° S)
14.7. 15,8 Pluto v opozícii 
16.7. 9,0 konjunkcia so Saturna s Mesiacom (Saturn 0,7° N)
16.7. 22,5 čiastočné zatmenie Mesiaca
16.7. 22,6 Mesiac v splne
18.7. 11,3 Merkúr najbližšie k Zemi (0,5764 AU)
21.7. 1,0 Mesiac v odzemí (405 479 km)
21.7. 13,6 Merkúr v dolnej konjunkcii 
22.7.   70. výročie (1949) narodenia J. Svoreňa
23.7.   20. výročie (1999) vypustenia RTG družice Chandra
23.7.   35. výročie (1984) objavu prstencov Neptúna
25.7. 2,3 Mesiac v poslednej štvrti
25.7.   35. výročie (1984) 1. výstupu ženy  do vesmíru (S.Savická)
25.7. 12,5 konjunkcia Uránu s Mesiacom (Urán 4,9° N)
26.7.   asteroid (45) Eugenia v opozícii (10,8 mag)
26.7.   100. výročie (1919) narodenia L. Pereka
28.7.   maximum meteorického roja Južné Piscidy (ZHR 5)
28.7.   210. výročie (1809) narodenia O. MacKnight Mitchela
29.7.   200. výročie (1819) narodenia T. Brorsena
29.7.   105. výročie (1914) narodenia E. Titku
30.7.   asteroid (51) Nemausa v opozícii (10,6 mag)
30.7.   asteroid (75) Eurydike v opozícii (10,6 mag)
30.7.   maximum meteorického roja Južné δ Akvaridy (ZHR 25)
31.7. 19,8 Merkúr v zastávke, začína sa pohybovať priamo 
31.7.   20. výročie (1999) dopadu Lunar Prospectoru na Mesiac