ÚKAZY A VÝROČIA

Kalendár úkazov (august - september)
dátum SEČ  
1.8. 21,8 konjunkcia Marsu s Mesiacom (Mars 0,7° S)
1.8.   110. výročie (1909) narodenia I. Szeghyho
2.8. 8,2 Mesiac v prízemí (359 400 km)
7.8. 18,5 Mesiac v prvej štvrti
7.8.   asteroid (16) Psyche v opozícii (9,3 mag)
9.8.   200. výročie (1819) narodenia J. Lanea
10.8. 1,2 konjunkcia Jupitera s Mesiacom (Jupiter 1,7° S)
11.8. 3,6 Venuša najďalej od Zeme (1,7313 AU)
11.8. 17,5 Jupiter v zastávke, začína sa pohybovať priamo 
12.8. 6,5 Urán v zastávke, začína sa pohybovať spätne 
12.8.   100. výročie (1919) narodenia E. Burbidgea
12.8. 10,3 konjunkcia Saturna s Mesiacom (Saturn 0,5° N)
12.8.   220. výročie (1799) narodenia F. Abbotta
13.8.   maximum meteorického roja Perzeidy (ZHR 110)
13.8.   205. výročie (1814) narodenia A. Angströma
13.8.   asteroid (15) Eunomia v opozícii (8,2 mag)
14.8. 7,1 Venuša v hornej konjunkcii 
15.8. 13,5 Mesiac v splne
16.8.   275. výročie (1744) narodenia P. Méchaina
17.8. 15,9 konjunkcia Neptúna s Mesiacom (Neptún 4,2° N)
17.8. 11,9 Mesiac v odzemí (406 242 km)
17.8.   asteroid (39) Laetitia v opozícii (9,1 mag)
18.8.   maximum meteorického roja κ Cygnidy (ZHR 3)
20.8.   300. výročie (1719) narodenia C. Mayera
21.8. 18,0 konjunkcia Uránu s Mesiacom (Urán 5,2° N)
22.8.   185. výročie (1834) narodenia S. Langleya
23.8. 15,9 Mesiac v poslednej štvrti
23.8.   250. výročie (1769) narodenia G. Cuviera
24.8. 17,7 konjunkcia Venuše s Marsom (Venuša 0,3° N)
25. 8.   270. výročie (1749) úmrtia M. Bella
27.8.   asteroid (130) Elektra v opozícii (10,5 mag)
27.8.   105. výročie (1914) narodenia W. Hiltnera
28.8.   110. výročie (1909) narodenia M. Vašakidzea
28.8. 20,5 Mars najďalej od Zeme (2,6753 AU)
29.8.   80. výročie (1939) narodenia P. Hazuchu
30.8. 19,5 konjunkcia Venuše s Mesiacom (Venuša 1,8° S)
30.8. 13,8 konjunkcia Marsu s Mesiacom (Mars 2,2° S)
30.8. 16,9 Mesiac v prízemí (357 179 km)
30.8. 11,6 Mesiac v nove
30.8.   asteroid (13) Egeria v opozícii (10,8 mag)
1.9.   maximum meteorického roja α Aurigidy (ZHR 6)
2.9.   asteroid (287) Nephthys v opozícii (11,0 mag)
2.9. 11,7 konjunkcia Marsu so Slnkom
4.9. 2,7 Merkúr v hornej konjunkcii (-1,8 mag)
6.9. 7,9 konjunkcia Jupitera s Mesiacom (Jupiter 1,9° S)
6.9. 4,2 Mesiac v prvej štvrti
6.9.   asteroid (135) Hertha v opozícii (9,5 mag)
7.9.   105. výročie (1914) narodenia J. van Allena
8.9. 13,3 konjunkcia so Saturna s Mesiacom (Saturn 0,7° N)
8.9.   60. výročie (1959) narodenia Z. Komáreka
9.9. 12,2 Neptún najbližšie k Zemi (28,9276 AU)
9.9.   115. výročie (1904) narodenia A. Lallemanda
9.9.   230. výročie (1789) narodenia W. Bonda
9.9.   5. výročie (2014) úmrtia I. Kapišinského
9.9.   maximum meteorického roja septembrové ε Perzeidy (ZHR 5)
10.9. 19,6 Merkúr najďalej od Zeme (1,3868 AU)
10.9. 8,4 Neptún v opozícii 
11.9.   130. výročie (1889) narodenia E. Pettita
13.9. 14,0 konjunkcia Merkúra s Venušou (Merkúr 0,3° S)
13.9. 23,1 konjunkcia Neptúna s Mesiacom (Neptún 4,2° N)
13.9. 14,6 Mesiac v odzemí (406 377 km)
14.9. 5,6 Mesiac v splne
14.9.   175. výročie (1844) narodenia H. Kleina
14.9.   250. výročie (1769) narodenia A. Humboldta
15.9.   asteroid (36) Atalante v opozícii (10,5 mag)
17.9.   255. výročie (1764) narodenia J. Goodrickea
18.9. 1,7 konjunkcia Uránu s Mesiacom (Urán 4,8° N)
18.9.   200. výročie (1819) narodenia J. Foucaulta
18.9. 7,2 Saturn v zastávke, začína sa pohybovať priamo 
19.9.   270. výročie (1749) narodenia J. Delambrea
20.9.   asteroid (103) Hera v opozícii (10,8 mag)
20. 9.   40. výročie (1979) úmrtia E. Buchara
22.9. 3,7 Mesiac v poslednej štvrti
23.9.   100. výročie (1919) narodenia J. Bardyho
23.9. 8,8 jesenná rovnodennosť, začiatok astronomickej jesene
23.9.   170. výročie (1849) narodenia H. Seeligera
23.9.   200. výročie (1819) narodenia A. Fizeaua
23.9.   asteroid (247) Eukrate v opozícii (10,4 mag)
25.9.   375. výročie (1644) narodenia O. Römera
27.9.   195. výročie (1824) narodenia B. Goulda
27.9.   205. výročie (1814) narodenia D. Kirkwooda
28.9. 2,8 konjunkcia Marsu s Mesiacom (Mars 3,3° S)
28.9. 3,4 Mesiac v prízemí (357 805 km)
28.9. 19,5 Mesiac v nove
28.9.   asteroid (21) Lutetia v opozícii (9,4 mag)
28.9.   asteroid (52) Europa v opozícii (10,8 mag)
29.9. 17,5 konjunkcia Venuše s Mesiacom (Venuša 3,1° S)
30.9. 1,7 konjunkcia Merkúra s Mesiacom (Merkúr 5,2° S)


Kalendár úkazov  a výročí (jún - júl)
dátum SEČ  
1.6. 21,5 konjunkcia Venuše s Mesiacom (Venuša 3,8° N)
1.6.   170. výročie (1849) narodenia A. Seydlera
2.6.   265. výročie (1754) narodenia F. X. Zacha
3.6.   90. výročie (1929) narodenia P. Adamuva
3.6. 11,0 Mesiac v nove
3.6.   90. výročie (1929) narodenia R. Bajcára
3.6.   360. výročie (1659) narodenia D. Gregoryho
4.6. 17,5 konjunkcia Merkúra s Mesiacom (Merkúr 4,2° N)
5.6.   70. výročie (1949) narodenia P. Šuleka
5.6. 16,6 konjunkcia Marsu s Mesiacom (Mars 2,1° N)
5.6.   200. výročie (1819) narodenia J. C. Adamsa
6.6.   60. výročie (1959) narodenia M. Príhodovej
8.6. 0,3 Mesiac v prízemí (368 505 km)
10.6. 7,0 Mesiac v prvej štvrti
10.6. 16,5 Jupiter v opozícii 
12.6. 4,1 Jupiter najbližšie k Zemi (4,2839 AU)
14.6.   asteroid (410) Chloris v opozícii (10,3 mag)
14.6.   130. výročie (1889) narodenia K. E. Lundmarka
15.6.   asteroid (22) Kalliope v opozícii (10,9 mag)
16.6.   110. výročie (1909) narodenia M. S. Molodenského
16.6. 19,7 konjunkcia Jupitera s Mesiacom (Jupiter 1,3° S)
17.6.   305. výročie (1714) narodenia C. Cassiniho
17.6. 9,5 Mesiac v splne
17.6.   17.-19.6., konferencia Meteoroids, Bratislava
18.6.   220. výročie (1799) narodenia W. Lassella
18.6. 19,1 konjunkcia Merkúra s Marsom (Merkúr 0,2° N)
19.6. 6,3 konjunkcia Saturna s Mesiacom (Saturn 1,1° N)
19.6.   15. výročie (2004) objavu asteroidu (99942) Apophis
21.6. 16,9 začiatok astronomického leta
22.6. 5,0 Neptún v zastávke, začína sa pohybovať spätne 
23.6. 8,9 Mesiac v odzemí (404 549 km)
24.6. 0,3 Merkúr v najväčšej východnej elongácii (25,2°)
24.6.   45. výročie (1974) štartu Saľutu 3
25.6.   asteroid (471) Papagena v opozícii (11,0 mag)
25.6. 10,8 Mesiac v poslednej štvrti
27.6. 23 maximum meteorického roja júnové Bootidy (ZHR var)
28.6. 1,5 konjunkcia Uránu s Mesiacom (Urán 5,4° N)
28.6. 3,9 konjunkcia Vesty s Mesiacom (Vesta 0,5° S)
29.6.   80. výročie (1939) narodenia Š. Pintéra
29.6.   asteroid (914) Palisana v opozícii (10,8 mag)
29.6.   120. výročie (1899) narodenia C. S. Bealsa
30.6.   Asteroid Day
1.7. 23,0 konjunkcia Venuše s Mesiacom (Venuša 2,6° N)
2.7.   asteroid (18) Melpomene v opozícii (9,2 mag)
2.7. 20,3 Mesiac v nove
2.7. 20,4 úplné zatmenie Slnka, od nás nepozorovateľné
3.7.   155. výročie (1864) narodenia J. A. Wagnera
4.7. 5,6 konjunkcia Marsu s Mesiacom (Mars 0,6° N)
4.7. 8,7 konjunkcia Merkúra s Mesiacom (Merkúr 2,7° S)
4.7.   965. výročie (1054) pozorovania supernovy v M 1
4.7. 23,2 Zem najďalej od Slnka (1,01675 AU)
5.7. 6,0 Mesiac v prízemí (363 726 km)
5.7. 21,5 konjunkcia Merkúra s Marsom (Merkúr 3,8° S)
7.7. 5,4 Merkúr v zastávke, začína sa pohybovať spätne 
7.7. 7,9 Merkúr v odslní (0,4667 AU)
8.7.   170. výročie (1849) narodenia T. Kövendi Nagya
9.7. 11,9 Mesiac v prvej štvrti
9.7.   40. výročie (1979) prelety Voyagera 2 okolo Jupitera
9.7. 18,1 Saturn v opozícii 
9.7. 21,6 Saturn najbližšie k Zemi (9,0328 AU)
10.7.   95. výročie (1924) narodenia J. Lačného
11.7.   80. výročie (1939) narodenia B. Vavrovej
12.7. 5,8 Pluto najbližšie k Zemi (32,8228 AU)
13.7.   135. výročie (1884) narodenia J. Svobodu
13.7. 21,7 konjunkcia Jupitera s Mesiacom (Jupiter 1,4° S)
14.7. 15,8 Pluto v opozícii 
16.7. 9,0 konjunkcia so Saturna s Mesiacom (Saturn 0,7° N)
16.7. 22,5 čiastočné zatmenie Mesiaca
16.7. 22,6 Mesiac v splne
18.7. 11,3 Merkúr najbližšie k Zemi (0,5764 AU)
21.7. 1,0 Mesiac v odzemí (405 479 km)
21.7. 13,6 Merkúr v dolnej konjunkcii 
22.7.   70. výročie (1949) narodenia J. Svoreňa
23.7.   20. výročie (1999) vypustenia RTG družice Chandra
23.7.   35. výročie (1984) objavu prstencov Neptúna
25.7. 2,3 Mesiac v poslednej štvrti
25.7.   35. výročie (1984) 1. výstupu ženy  do vesmíru (S.Savická)
25.7. 12,5 konjunkcia Uránu s Mesiacom (Urán 4,9° N)
26.7.   asteroid (45) Eugenia v opozícii (10,8 mag)
26.7.   100. výročie (1919) narodenia L. Pereka
28.7.   maximum meteorického roja Južné Piscidy (ZHR 5)
28.7.   210. výročie (1809) narodenia O. MacKnight Mitchela
29.7.   200. výročie (1819) narodenia T. Brorsena
29.7.   105. výročie (1914) narodenia E. Titku
30.7.   asteroid (51) Nemausa v opozícii (10,6 mag)
30.7.   asteroid (75) Eurydike v opozícii (10,6 mag)
30.7.   maximum meteorického roja Južné δ Akvaridy (ZHR 25)
31.7. 19,8 Merkúr v zastávke, začína sa pohybovať priamo 
31.7.   20. výročie (1999) dopadu Lunar Prospectoru na Mesiac