ÚKAZY A VÝROČIA

 

Kalendár úkazov (apríl - máj)
dátum SEČ  
1.4. 1,2 Mesiac v odzemí (405 575 km)
2.4. 7,6 konjunkcia Venuše s Mesiacom (Venuša 3,4° severne)
3.4.   170. výročie (1849) narodenia K. Polikeita
4.4.   105. výročie (1914) narodenia Z. Kopala
5.4.   asteroid (7) Iris v opozícii (9,4 mag)
5.4.   30. výročie (1989) úmrtia F. Dojčáka
5.4. 9,8 Mesiac v nove
6.4. 18,3 konjunkcia Uránu s Mesiacom (Urán 4,9° severne)
9.4. 10,1 konjunkcia Marsu s Mesiacom (Mars 5,4° severne)
10.4.   asteroid (2) Pallas v opozícii (7,9 mag)
10.4. 7,2 konjunkcia Venuše s Neptúnom (Venuša 0,3° južne)
10.4. 8,7 Merkúr v odslní (0,4667 AU )
10.4. 18,1 Jupiter v zastávke, začína sa pohybovať spätne 
11.4. 20,9 Merkúr v najväčšej západnej elongácii (27,7° )
11.4.   150. výročie (1869) narodenia B. Harkányia
12.4. 20,1 Mesiac v prvej štvrti
13.4.   90. výročie (1929) narodenia M. Bélika
14.4.   390. výročie (1629) narodenia Ch. Huygensa
16.4. 23,1 Mesiac v prízemí (364 207 km)
16.4.   240. výročie (1779) narodenia G. Inghiramiho
18.4. 3,4 Venuša v odslní (0,7282 AU )
19.4. 12,2 Mesiac v splne
20.4.   asteroid (405) Thia v opozícii (10,5 mag)
20.4.   75. výročie (1944) narodenia P. Zimmermanna
23.4. 0,1 Urán v konjunkcii so Slnkom
23.4. 14,1 Urán najďalej od Zeme (20,8543 AU )
23.4. 13,5 konjunkcia Jupitera s Mesiacom (Jupiter 1,2° južne)
24.4. 1 maximum meteorického roja Lyridy (ZHR 18)
24.4.   470. výročie (1549) narodenia J. Henischa
24.4.   asteroid (44) Nysa v opozícii (9,9 mag)
25.4. 9,9 Pluto v zastávke, začína sa pohybovať spätne 
25.4. 15,9 konjunkcia so Saturna s Mesiacom (Saturn 0,8° severne)
25.4.   275. výročie (1744) úmrtia A. Celsiusa
26.4.   140. výročie (1879) narodenia O. Richardsona
26.4. 23,3 Mesiac v poslednej štvrti
28.4. 19,3 Mesiac v odzemí (404 580 km)
30.4. 3,5 Saturn v zastávke, začína sa pohybovať spätne 
30.4. 13,6 konjunkcia Neptúna s Mesiacom (Neptún 3,7° severne)
2.5. 16,8 konjunkcia Venuše s Mesiacom (Venuša 3,8° severne)
4.5. 23,8 Mesiac v nove
4.5.   100. výročie (1919) úmrtia M.  R. Štefánika
5.5.   110. výročie (1909) narodenia M. A. Ellisona
6.5. 15 maximum meteorického roja η Akvaridy  (ZHR 50)
7.5.   200. výročie (1819) narodenia O. Struvea
8.5. 1,6 konjunkcia Marsu s Mesiacom (Mars 4,1° severne)
9.5.   asteroid (19) Fortuna v opozícii (10,7 mag)
9.5.   170. výročie (1849) narodenia V. K. Ceraského
9.5.   maximum meteorického roja η Lyridy (ZHR 3)
12.5.   asteroid (8) Flora v opozícii (9,7 mag)
12.5. 2,2 Mesiac v prvej štvrti
14.5.   asteroid (68) Leto v opozícii (10,6 mag)
14.5.   asteroid (11) Parthenope v opozícii (9,5 mag)
14.5.   340. výročie (1679) narodenia P. N. Horrebowa
16.5. 22,9 Mesiac v prízemí (369 013 km)
17.5.   95. výročie (1924) narodenia J.  Ambruša
18.5. 17,8 konjunkcia Venuše s Uránom (Venuša 1,1° južne)
18.5. 22,2 Mesiac v splne
20.5. 10,9 Merkúr najďalej od Zeme (1,3228 AU )
20.5. 17,2 konjunkcia Jupitera s Mesiacom (Jupiter 1,2° južne)
20.5.   asteroid (20) Massalia v opozícii (9,7 mag)
21.5. 14,1 Merkúr v hornej konjunkcii (-2,3 mag )
21.5.   180. výročie (1839) narodenia N. Ch. Dunéra
22.5. 22,1 konjunkcia so Saturna s Mesiacom (Saturn 1,3° severne)
24.5. 8,3 Merkúr v príslní (0,3075 AU )
26.5. 14,4 Mesiac v odzemí (404 137 km)
26.5. 17,6 Mesiac v poslednej štvrti
27.5.   asteroid (32) Pomona v opozícii (10,5 mag)
27.5. 19,8 konjunkcia Neptúna s Mesiacom (Neptún 4,1° severne)
29.5.   trpasličia planéta (1) Ceres v opozícii (7,0 mag)
29.5.   70. výročie (1949) narodenia D. Očenáša
31.5. 15,9 konjunkcia Uránu s Mesiacom (Urán 4,9° severne)