PRE ŠKOLY

Jeseň na hvezdárni     

Podujatia
pre školy a materské školyBývajú v zmysle predchádzajúcej dohody prispôsobené veku a učivu detí a zvyčajne obsahujú:

- prednášku spojenú s premietaním obrázkov, prípadne dohodnutých prezentácií a počítačovej simulácie oblohy

- premietanie filmu k zvolenej téme a učivu

- pozorovanie Slnka, slnečných škvŕn a protuberancií v denných hodinách

- pozorovanie objektov nočnej oblohy, súhvezdí, prípadne planét - vo večerných a nočných hodinách

  Astronomické pozorovania sú spojené s výkladom nášho odborného pracovníka a je uskutočňujú sa len v prípade priaznivého počasia.

Okrem štandardnej náplne je možné  si váš program po predchádzajúcej dohode  obohatiť  o astronomickú besedu, rôzne ukážky fragmentov meteoritov, skamenelín a demonštráciu správneho osvetlenia.
 

   
VSTUPNÉ  
   
Deti MŠ 0,50 €
Žiaci ZŠ, SŠ (hromadné exkurzie) 1,00 €
Dospelí 1,50 €
Pedagogický dozor zdarma
   
 

 Demonštrácie fyzikálnych hračiek


Slúžia ako spestrenie a doplnenie programu, ale je možné ich zaradiť ako samostatný program pre menšie skupiny žiakov. K dispozícii je naše lunárium,  (plazmová guľa, polarizačné "akvárium", magnetická levitácia, Crookesov mlynček, tornádo, gyroskop, solárne hračky a mnoho iného). Program zvykneme doplniť prezentáciou vlastných autorských fyzikálnych fotografií, zaujímavých úkazov (zamrznutých bublín a pod.).
Pri hlbšom záujme o problematiku môžeme program doplniť aj o netradičné relaxačné zábery súvisiace s fyzikou ( zmrazené bubliny, farebných pavučiny, farebný ľad, difrakciu na povrchu rastlín a iné..).
Astroškola v prírode


Je zameraná na vonkajšie aktivity v astroparku. Návštevníci si v príjemnom prostredí vyskúšajú modely planét, kozmonauta, rakety, veľkej zemegule, uvidia geologický chodník, meridián, informačné tabule k svetelnému znečisteniu a zažijú demonštráciu rôznych solárnych zariadení.

Zvlášť zaujímavá je demonštrácia funkcie slnečných hodín, pri ktorej využívame polohu Rimavskej Soboty (20° v. z. d.) a v rámci ktorej sa sústredíme na vysvetlenie sklonu zemskej osi  a rozdielu medzi miestnym a pásmovým časom.