PRE ŠKOLY


Hvezdáreň   
pre školy a materské školy  

                                        Podujatia sú podľa dohody prispôsobené veku a učivu detí a zvyčajne obsahujú:

                                  - prednášku ako tematickú hodinu, spojenú s premietaním obrázkov, prípadne dohodnutých prezentácií a simulácie oblohy
                                    ( prírodoveda, ročné obdobia, Slnko, slnečná sústava, hviezdy, galaxie, vesmír, meteorológia, obnoviteľné zdroje energie)

                                  - premietanie filmu k zvolenej téme a učivu                     
                                  - pozorovanie Slnka, slnečných škvŕn a protuberancií v denných hodinách

                                  - pozorovanie objektov nočnej oblohy, súhvezdí, prípadne planét - vo večerných a nočných hodinách
                                     Astronomické pozorovania sú spojené s výkladom nášho odborného pracovníka a  uskutočňujú sa
                                     len v prípade priaznivého počasia.

                                     Okrem štandardnej náplne je možné  si váš program po predchádzajúcej dohode  obohatiť o:
                                     - astronomickú besedu
                                     - ukážky fragmentov meteoritov, skamenelín
                                     - demonštráciu správneho osvetlenia
                                     - solárne zariadenia v astroparku.

VSTUPNÉ   
Deti MŠ, dôchodcovia 0,50 €
Žiaci ZŠ, SŠ (hromadné exkurzie) 1,00 €
Dospelí 1,50 €
Pedagogický dozor zdarma
 
Demonštrácie fyzikálnych hračiek

Slúžia ako spestrenie a doplnenie programu, ale je     možné ich zaradiť ako samostatný program pre   menšie skupiny žiakov. K dispozícii je naše lunárium,  (plazmová guľa, polarizačné "akvárium", magnetická    levitácia, Crookesov mlynček, tornádo, gyroskop,   solárne hračky a mnoho iného). Program zvykneme   doplniť prezentáciou vlastných autorských fyzikálnych   fotografií, zaujímavých úkazov (zamrznutých bublín a    pod.).
 

Astroškola v prírode

Je zameraná na vonkajšie aktivity v astroparku. Návštevníci si v príjemnom prostredí vyskúšajú modely planét, kozmonauta, rakety, veľkej zemegule, uvidia geologický chodník, meridián, informačné tabule k svetelnému znečisteniu a zažijú demonštráciu rôznych solárnych zariadení.

Zvlášť zaujímavá je demonštrácia funkcie slnečných hodín, pri ktorej využívame polohu Rimavskej Soboty (20° v. z. d.) a v rámci ktorej sa sústredíme na vysvetlenie sklonu zemskej osi  a rozdielu medzi miestnym a pásmovým časom.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------