FYZIKÁLNA FOTOGRAFIA

Ukážky fyzikálnej fotografie nájdete v galérii celkom na konci http://rs.planetarium.sk/galeria.php#galeria-3


Jednou z oblastí popularizácie vedy, ktorou sa zaoberáme je aj fyzikálna fotografia. Tento druh fotografie zachytáva fyzikálne procesy a javy prebiehajúce v momente záberu, ktoré dodávajú unikátnosť zachytenému okamihu. Problematike fyzikálnej fotografie sa už dlhodobo venuje odborná pracovníčka našej hvezdárne RNDr. Daniela Rapavá.    


O autorke

Daniela Rapavá pochádza z Komárna, absolvovala jadrovú fyziky na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave a postgraduálne štúdium z astronómie, pracovala na Geofyzikálnom observatóriu SAV v Hurbanove a od roku 1983 je pracovníčkou Hvezdárne v Rimavskej Sobote. Prevažnú časť svojho profesného života sa venovala odborným pozorovaniam Slnka, zatmení, meteorov a pozičným meraniam.  V regióne, ale aj na Slovensku je známou popularizátorkou astronómie,  prírodných vied a ekologickej výchovy. Dlhoročne pôsobí ako kurátorka celoslovenskej výtvarnej výstavy Vesmír očami detí.

V oblasti fotodokumentácie sa v posledných rokoch zameriava na fyzikálnu fotografiu, zameranú hlavne na svetlo a jeho prejavy, farebné interferencie, polarizované svetlo na dvojlomných materiáloch a pod. Z najlepších záberov vznikli dve výstavy s názvom „Tajomstvo svetla a vody“ a „Kúzlenie so svetlom“. Prvá z nich je aj v súčasnosti priebežne doplňovaná a pravidelne inštalovaná ako putovná výstava po Slovensku.

Fyzikálne fotografie Daniely Rapavej boli ocenené doma i v zahraničí. V máji 2018 bola autorke udelená aj Cena mesta Rimavská Sobota, foto uverejnené v časopisoch Science et vie (Fr. a China)v The Physics Teacher, Science World, Super Science (USA).

Zoznam najvýznamnejších medzinárodných ocenení

2009 Medzinárodný rok astronómie   1. miesto za reportáž na tému Vesmír - dobrodružstvo objavov
2013 MFF UK Praha - FotoFest (ČR)
  1. miesto v kategórii Rozšírené zmysly a obraz prírodných javov
2014 Art and Science International Photo Contest (RO)   1. a 2. miesto v hlavnej kategórii
2015  Svieťme si na cestu, nie na hviezdy (SR a ČR)
  1. miesto vo fotografickej súťaži v kategórii Rok svetla
2015  International society for optics and photonics (US)
  Finalista medzinárodnej fotografickej súťaže
2016  European Science Photo 2016
  2. miesto v hlavnej kategórii
2016  Art and Science International Photo Contest (RO)   2. miesto v kategórii Dreams of Life
2017 International Images for Science (UK)
  Účasť na putovnej výstave fotografií v Spojenom Kráľovstve
2017  International Day of Light Photo Contest (US)
  2. miesto v hlavnej kategórii
2018  Art and Science International Photo Contest (GR)
  2. miesto v hlavnej kategórii
2018 Pohlednice z mého vesmíru (ČR) 3. miesto v kat. Originální pohled do vesmíru ( vyhodnotenie 23.3. 2019)
2018 Picture of the year Wikimédia Commons 3. miesto ( vyhodnotenie 25.3. 2019)
https://wikimediafoundation.org/2019/03/25/a-picture-of-the-year-so-unbelievable-it-has-its-own-snopes-entry/

2019 Fotky na výstavách v zahraničí Poľsko ( projekt Vesmír na dlani), Univerzita v Kodani Art in Science, od 11.10. 2019

Okrem toho boli fyzikálne fotografie autorky publikované v rôznych časopisoch ako napr. National Geographic (2014), The Physics Teacher (2015, US), SPIE (2015, US) a Science & Vie Junior (2018, FR), Kozmos (SR) a Quark (SR).

Vybrané zábery si môžete prezrieť vo fotogalérii fyzikálnych fotografií alebo priamo na stránkach autorky
https://spektrum-foto.webnode.sk/fotogaleria/


   Zamrznuté bublinky ďalej letia svetom, niektoré  nepraskli ani po rokoch, o nominácii do súťaže som sa dozvedela len pri oznámení výhry. 25.3. 2019 boli zverejnené výsledky na Wikimédii Commons, kde Frosted Globe (bubble) získala
3. miesto v súťaži https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Picture_of_the_Year 
Bol to dosť zložitý proces a podrobnosti o hlasovaní v jednotlivých kolách sú
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Picture_of_the_Year/2018

A iná čerstvá tohoročná bublinka v súťaži Pohlednice z mého vesmíru 23.3. 2019 v kat. Originálni pohled do vesmíru tiež 3. cenu http://knihovna.obecmokre.cz/vyhodnoceni-fotograficke-soute…
http://knihovna.obecmokre.cz/fotogalerie-pohlednice-z-meho-vesmiru/fotogalerie-pohlednice-z-meho-vesmiru3 najznámejšie fotografie zamrznutých bublín, zľava frosted globe, Levitácia a Buď svetlo.

 
frosted globe ESPC 2016 Výstava v UK putovná ročná 2018 Buď svetlo 2. miesto IDL 2018


Na obrázku je výstava k IDL 2018 UNESCO, fotografia Buď svetlo, ktorá získala 2. miesto, je vľavo hore.