AKTUÁLNE U NÁS

Najbližšie podujatia
------------------------------------------------------------------------

Každý piatok po zotmení do 22:00 h
Večerné pozorovanie pre verejnosť

V pracovných dňoch od 08:00 h do 15:30 h
Pozorovanie Slnka, prehliadka astroparku, výstavy, prezentácia fyzikálnych hračiek, exkurzie pre školy


------------------------------------------------------------------------
Opäť je vyhlásená výtvarná súťaž.
Vesmír očami detí
Uzávierka prác je 18.2. 2019Aktuálna obloha
  Nočná obloha
  Slnko a Mesiac
  Planéty
  Úkazy a výročia
--------------------------------------------------------------------
úplné zatmenie Mesiaca 21.1.2019
 

Každý by mal aspoň raz zažiť pohľad do ďalekohľadu na krátery Mesiaca, Saturnov prstenec, či pásy Jupitera a jeho mesiace, vzdialenú hmlovinu, galaxie či hviezdokopy. Pri "padajúcej hviezde" pocítiť, že umiera malý kamienok,
vnímať krehkosť  Zeme pri pohľade z vesmíru.
Asi by sme sa dívali na svet inými očami a mohli spolu s Milanom Rastislavom Štefánikom povedať:
"Astronómia je mierou kultúry národa."
Priblížiť astronómiu a nadchnúť pre krásy neba a Zeme chceme  každého, kto  nás  navštívi, či už individuálne alebo v hromadnej exkurzii a ponúkame:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZOROVANIE OBLOHY ZÁŽITKOVÝ FYZIKÁLNY PROGRAM PREHLIADKU ASTROPARKU VÝSTAVY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rok 2019 je rokom periodickej tabuľky prvkov  (IYPT2019) a 100. výročia Medzinárodnej astronomickej únie (IAU100). Slávnostné otvorenie IYPT2019 sa uskutoční 29. januára 2019 v ústredí UNESCO . 
Výstava k 100. IAU o kozmonautike na hvezdárni od 10.1.2019
 

 
 veľkoformátové fyzikálne foto D. Rapavej
od 9.1. do 8.2. v priestoroch ŽSK v Žilinezamrznuta bublina