AKTUÁLNE U NÁS31. októbra 2020 je uzávierka fotosúťaže zameranej na problematiku svetelného znečistenia "Svieťme si na cestu...nie na hviezdy"

Podrobnosti nájdete TU.

Večer sú nad juhozápadom viditeľné planéty Jupiter a Saturn, výborné podmienky sú pre pozorovanie Marsu, ktorý je  14. 10. v opozícii.

6. 10. bude Mars najbližšie k Zemi (62 mil.km). Bližšie bude až v roku 2035!

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami BBSK

Výber skvelých obrázkov kométy NEOWISE nájdete TU.


kométa na Rimavskou Sobotou 10. 7. ráno

detail kométy 16. 7. ráno

Zrodenie planéty Zem

- video


exkurzie
pre školy
s prednáškou, pozorovaním a astroparkom
individuálne exkurzie
pozorovanie, fyzikálne hračky


Výstavy na hvezdárni
Vesmír očami detí 2019 výber

Fotosúťaž
Svieťme si na cestu...nie na hviezdy


AKTUÁLNA OBLOHA
   október - november

  Nočná obloha
  Slnko a Mesiac
  Planéty, kométy, meteory
  Úkazy a výročiaPredaj metodického materiálu
Na Astrofilme 2019 sme krstili knihu Zdenka Bardona

------------------------------------------------

 
Každý by mal zažiť dotyk s vesmírom, vidieť meteor
ako smrť malého kamienka, zblízka krátery na Mesiaci,
Saturnove prstence, či hmlisté obláčiky vzdialených galaxií.

TV Rimava u nás
https://www.facebook.com/tvrimava/videos/1593679530770506/


21. 7. 2020 - 140. výročie na rodenia
M. R. Štefánika.
Pripomíname si jeho odkaz:

Astronómia je meradlom kultúry národa.

Kultúra, vedecké poznanie a umelecké dielo, to sú jediné zbrane, akými sa môžu Slováci trvalo obrniť proti násiliu a nadvláde, proti lži a bezpráviu. Len vzdelaním, vedou môžu  preniknúť do sveta, stať sa občanmi  Európy (1910).


 V súvislosti s preventívnymi opatreniami
proti šíreniu ochorenia COVID-19 sú priestory hvezdárne pre verejnosť' uzatvorené.Pozrite si krátkvideo z našej hvezdárne.

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami BBSKZdanlivý uhlový priemer Marsu pri jeho opozíciách

Ráno 10. 7. 2020, nočné svietiace oblaky, kométa NEOWISE a Venuša


Kométa NEOWISE (C/2020 F3) večer 15. 7. 202016. mája je Medzinárodný deň svetla (International Day of Light - IDL), ktorý bol prvýkrát oficiálne vyhlásený v roku 2018 v sídle UNESCO v Paríži.
Viac, aj o tohtoročnom ocenení IDL si prečítajte TU.

 

Vesmír očami detí 2020 - ocenené a postupujúce práce

Všetky postupujúce práce boli odoslané do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove, kde sa v polovici apríla zasadne porota celoslovenského kola súťaže.
Všetky zúčastnené školy dostanú  klasickou poštou DVD s ocenenými prácamia pripravenou putovnou výstavouAk chcete podporiť priamo hvezdárov v Rimavskej Sobote poukázaním 2 %
z už zaplatenej dane, budeme vám povďační.

Je to jednoduché, stačí vyplniť toto tlačivo.

Ďakujeme!
 
zdanlivé uhlové veľkosti planét

D. Rapavá - Tajomstvo svetla a vody


Kytička z astroparku ako obraz

Výtvarný potenciál fotografie aj bez cestovania - článok