AKTUÁLNE U NÁS

Najbližšie podujatia
------------------------------------------------------------------------

Každý piatok po zotmení do 22:00 h
Večerné pozorovanie pre verejnosť

V pracovných dňoch od 08:00 h do 15:30 h
Pozorovanie Slnka, prehliadka astroparku, výstavy, prezentácia fyzikálnych hračiek, exkurzie pre školy


------------------------------------------------------------------------
Opäť je vyhlásená výtvarná súťaž.
Vesmír očami detí
Uzávierka prác je 18.2. 2019
výstava bude v marci v Múzeu
----------------------------------
Aktuálna obloha
  Nočná obloha
  Slnko a Mesiac
  Planéty
  Úkazy a výročia

--------------------------------------------------------------------
 

Každý by mal aspoň raz zažiť pohľad do ďalekohľadu na krátery Mesiaca, Saturnov prstenec, či pásy Jupitera a jeho mesiace, vzdialenú hmlovinu, galaxie či hviezdokopy. Pri "padajúcej hviezde" pocítiť, že umiera malý kamienok,
vnímať krehkosť  Zeme pri pohľade z vesmíru.
Asi by sme sa dívali na svet inými očami a mohli
v tomto roku Milana Rastislava Štefánika spolu s ním povedať:
"Astronómia je mierou kultúry národa."
Priblížiť astronómiu a nadchnúť pre krásy neba a Zeme chceme  každého, kto  nás  navštívi, či už individuálne alebo v hromadnej exkurzii a ponúkame:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZOROVANIE OBLOHY ZÁŽITKOVÝ FYZIKÁLNY PROGRAM PREHLIADKU ASTROPARKU VÝSTAVY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Rok 2019 je rokom periodickej tabuľky prvkov  (IYPT2019) a 100.   výročia Medzinárodnej astronomickej únie (IAU100) a tiež rokom M. R. Štefánika
je zároveň aj 50. výročím pristátia prvého človeka na Mesiaci
https://www.astro.sk/iau100/
 
Aktivity v rámci IAU napr. Dark Skies for All sa spájajú aj  s  oslavou IDL 16.5.

 Najbližšia aktivita osláv je v znamení dievčat a žien v astronómii    11.2. 
Women and Girls in Astronomy Day 

 Výstava k 100. IAU o kozmonautike u nás  od 10.1.2019
 

 
 veľkoformátové fyzikálne foto D. Rapavej
od 12.2. do konca marca
v priestoroch Hvezdárne v Kysuckom Novom Meste


zamrznuta bublina