AKTUÁLNE U NÁS


RTVS 3
O ľuďoch z hvezdárne


Televíkend (RTVS 1)

Peknú pozvánku do hvezdárne spracovala
Martina Kacinová

Večer sú nad juhozápadom viditeľné planéty Jupiter a Saturn, dobré podmienky sú pre pozorovanie Marsu, ktorý bol  14. 10. v opozícii.

6. 10. bol Mars najbližšie k Zemi (62 mil. km). Bližšie bude až v roku 2035!

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami BBSK
kométa na Rimavskou Sobotou 10. 7. ráno


detail kométy 16. 7. ráno

Zrodenie planéty Zem

- video


exkurzie
pre školy
s prednáškou, pozorovaním a astroparkom
individuálne exkurzie
pozorovanie, fyzikálne hračky


Výstavy na hvezdárni
Vesmír očami detí - výber

Fotosúťaž
Svieťme si na cestu...nie na hviezdy


AKTUÁLNA OBLOHA
  december - január

  Nočná obloha
  Slnko a Mesiac
  Planéty, kométy, meteory
  Úkazy a výročiaPredaj metodického materiálu
Na Astrofilme 2019 sme krstili knihu Zdenka Bardona

------------------------------------------------

 
Každý by mal zažiť dotyk s vesmírom, vidieť meteor
ako smrť malého kamienka, zblízka krátery na Mesiaci,
Saturnove prstence, či hmlisté obláčiky vzdialených galaxií.

TV Rimava u nás
https://www.facebook.com/tvrimava/videos/1593679530770506/


21. 7. 2020 - 140. výročie na rodenia
M. R. Štefánika.
Pripomíname si jeho odkaz:

Astronómia je meradlom kultúry národa.

Kultúra, vedecké poznanie a umelecké dielo, to sú jediné zbrane, akými sa môžu Slováci trvalo obrniť proti násiliu a nadvláde, proti lži a bezpráviu. Len vzdelaním, vedou môžu  preniknúť do sveta, stať sa občanmi  Európy (1910).

Hvezdáreň je od 23. novembra prístupná verejnosti za podmienok:

- max. počet  návštevníkov 5
- denné pozorovanie o 10:00 a 12:00 h
- večerné pozorovanie v piatok od 16:30 h 
len pri jasnej oblohe
, je potrebné sa objednať najneskôr vo štvrtok do 14. h (tel. 047 5624709)

- exkurzie pre uzavreté školské skupiny (jedna trieda)


Výstava astronomicých fotografiíí Vesmírne úlomky je vo výstavných priestoroch radnice na Hlavnom námestí.

Pozrite si krátkvideo z našej hvezdárne.

Pozrite si Televíkend z našej hvezdárne.

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami BBSKZdanlivý uhlový priemer Marsu pri jeho opozíciách

Ráno 10. 7. 2020, nočné svietiace oblaky, kométa NEOWISE a Venuša


Kométa NEOWISE (C/2020 F3) večer 15. 7. 202016. mája je Medzinárodný deň svetla (International Day of Light - IDL), ktorý bol prvýkrát oficiálne vyhlásený v roku 2018 v sídle UNESCO v Paríži.
Viac, aj o tohtoročnom ocenení IDL si prečítajte TU.

 

Vesmír očami detí 2020 - ocenené a postupujúce práce

Všetky postupujúce práce boli odoslané do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove, kde sa v polovici apríla zasadne porota celoslovenského kola súťaže.
Všetky zúčastnené školy dostanú  klasickou poštou DVD s ocenenými prácami a pripravenou putovnou výstavou


zdanlivé uhlové veľkosti planét
 

D. Rapavá - Tajomstvo svetla a vody


Kytička z astroparku ako obraz

Výtvarný potenciál fotografie aj bez cestovania - článok